[:cs]Zajímavosti z historie Českých Budějovic[:]

 

[:cs]

Zajímavosti z historie Českých Budějovic


O historii českých Budějovic by se dalo psát dlouho. Některé historické momenty se do jejich dějin zapsaly natrvalo a jsou natolik známé, že o nich není třeba psát. Ale jsou tu i ty méně známé, které by časem mohly upadnout v zapomenutí. Pojďme si je společně připomenout.

Vodní dílo Zlatá stoka

Ačkoli v současnosti existuje jen zlomek Zlaté stoky, jednalo se v minulosti o velmi významnou součást města. Původní název stoky byl Hlavní a byla zřízena v letech 1529 – 1530 na popud městské rady Českých Budějovic k napájení vodních sádek Vrbenských rybníků (Černiš a Domin) vodou z řeky Vltavy. Název Zlatá stoka se vžil až v 18. století. V současnosti tuto kdysi velmi důležitou vodní stavbu připomínají jen pozůstatky vodního koryta a názvy ulic jako Na Zlaté stoce anebo U Zlaté stoky.

Železná panna – věž bývalého opevnění

Nechvalného názvu se této věži dostalo podle dobového mučidla – železné panny. Podle pověstí bylo toto mučidlo umístěno právě ve věži, která kdysi sloužila i jako obytná. Tato věž zbudovaná ve 14. století je pozůstatkem bývalého opevnění města. Do nitra věže se vstupovalo sedlovým portálem z ochozu vyloženého na krakorcích. V 16. století došlo k úderu blesku do věže, a věž tak musela být následně stavebně výrazně upravena.

Morová epidemie na konci 17. století

Nebyly to jen hrůzy třicetileté války, které výrazně zasáhly do dějin slibně se rozvíjejícího města. Další ranou byla morová epidemie, jež postihla město v roce 1680. Přesto ani tato pohroma nezastavila postupný nárůst obyvatelstva Českých Budějovic. Jako připomínky odvrácení další morové rány v roce 1713 byly po celém městě rozestavěny sochy ochránkyně města Panny Marie Budějovické.

Koněspřežní železnice na přepravu soli

Ve 20. letech 19. století se začalo s budováním nejstarší železnice na evropské pevnině, jejíž část vedla také mezi českými Budějovicemi a Lincem. Ta sloužila k přepravě soli z hornorakouské Solné komory k nám do Čech. Původní snahy sice měly vést k propojení řek Dunaje a Vltavy, ale tento projekt nebyl nikdy uskutečněn. Kvůli napjatým poměrům v tehdejší Evropě nedošlo ani k realizaci nesplavnění řeky Vltavy z Jáchymova mlýna do Českých Budějovic.[:]

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide