Podmínky

Podmínky


Storno podmínky pro objednávky svatebních obřadů

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace svatebních obřadů a služeb s nimi spojené. Storno poplatek se nepočítá ze zaplacené zálohy, ale z celkové částky předpokládané tržby a obratu za služby a zboží (dále celková cena).

V případě zrušení objednávky svatebního obřadu, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy nižší než samotné storno z celkové částky předpokládané tržby a obratu za služby a zboží, je objednatel povinen daný rozdíl uhradit do 5 pracovních dní od zaslaného vyúčtování.

Penzion Blanský les je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek svatebních obřadů a služeb s nimi spjatými za následných podmínek:

  • storno objednávky více jak 30 dnů před datem svatebního obřadu – poplatek 5 000 Kč, není-li stanoveno jinak při dohodě;
  • storno objednávky 30 dnů až 7 dnů před datem svatebního obřadu – poplatek ve výši 50% z celkové ceny, není-li stanoveno jinak při dohodě;
  • storno objednávky méně jak 7 dní před datem svatebního obřadu– poplatek 100% z celkové ceny.

Zadavatel poptávky si je plně vědom výše uvedených rizik spojených se storno podmínkami a je s nimi plně seznámen. Souhlas s těmito storno podmínkami zadavatel závazně potvrdí zaplacením zálohy.

Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tyto podmínky jsou platné od 1.3.2016.[:]

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide