Rodinný penzion v CHKO Blanský les

 

Rodinný penzion v CHKO Blanský les


 

Obklopen panenskou přírodou v šumavském podhůří se nachází rodinný cyklo penzion s restaurací s názvem Blanský les. Vyhledávaný je nejen cyklisty, ale také rodinami, které chtějí prožít příjemnou dovolenou na čerstvém vzduchu v blízkosti zajímavých historických památek a navíc s možností výletů do CHKO Blanský les.

Z historie oblasti

Nejstarší archeologické nálezy z oblasti CHKO dokládají výskyt člověka na tomto území již v době kamenné.  Vyskytují se tu i u ojedinělá sídla, která mají svůj původ ve starší době bronzové a halštatské. Ovšem za nejvýznamnější sídlo se považuje keltské oppidiumu Třísova. Zlatokorunští cisterciáci zahájili ve 13. století ranně středověkou kolonizaci. Celé toto území postupně ovládli Rožmberkové. Schwarzenberkové byli naopak posledními vlastníky. Oba tyto významné rody se nesmazatelně zapsaly do kulturního u hospodářského vývoje této oblasti.

Významné historické památky

Podíváme-li se na významné historické památky v této oblasti, začít musíme u gotického kláštera ve Zlaté koruně. Tento gotický poklad je registrován jako národní kulturní památka. Pokračovat můžeme například původně gotickými kostely v Brlohu a Křemži a pozdně gotickým kostelem ve Chvalšinách.  Za návštěvu stojí i torzo paulánského kláštera na Kuklově. Okouzlující přírodně krajinářský park doprovází barokní zámek v Červeném Dvoře. Z hlediska vesnického urbanismu stojí nejen za zmínku, ale hlavně za návštěvu Holašovice – vesnice se stavbami ve stylu selského baroka, významné památky UNESCO, ale i památkově chráněné Vodice, či Třešňový Újezdec nebo Lipanovice.

Naučné stezky a turistika v okolí

CHKO Blanský les je cílem nejen víkendové, ale i sezónní turistiky. Výlety a výšlapy můžete uskutečnit v okolí Kletě, atraktivní dominanty Blanského lesa anebo vyzkoušet vodáckou turistiku na řece Vltavě.  K nejatraktivnějším úsekům patří zejména okolí hradu Dívčí kámen a kláštera Zlatá Koruna. Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce vás zve na turistiku po přírodních naučných stezkách. Přírodní, historické a technické stezky Třísov – Dívčí Kámen – Holubov, stezka Brložskem a lesní naučná stezka okolo Granátníku. Rok 2003 znamenal otevření trasy mezinárodní cyklostezky vedoucí z Českého Krumlova přes Kleť a Křemži až do Holašovic.

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide