Římovská křížová cesta

 

Římovská křížová cesta


 

Místní římovská krajina je podle zasvěcených velmi podobná krajině jeruzalémské. V krásném přírodním prostředí si zde již od 17. století můžeme projít krajinou s 25 barokními zastaveními. Římovská křížová, přesněji Pašijová cesta má svůj původ ve zjevení. Páter Jan Gurre – jezuita, původem z Brna zde zažil zjevení Krista a Panny Marie, které ho natolik inspirovalo, že v těchto místech nechal vystavět kopii jeruzalémských pašijí – Loretu a kostel zasvěcený Duchu svatému.

Naučná stezka křížová cesta

Křížovou cestu, která je nyní označena jako Naučná stezka křížová cesta, můžete zahájit přímo v Římově u památné lípy, kde se podle pátera Jana Gurra zjevil Ježíš Kristus. Stáří této lípa je odhadováno na 650 let. Na poutní cestě, lemované celkem 25 barokními kapličkami takzvané Římovské pašije můžete s ostatními poutníky a turisty rozjímat o věčném a univerzálním příběhu bolesti a naděje člověka. Pětikilometrový okruh vám poskytne dostatek času nejen na prohlídku tohoto poutního místa, ale i obdivování velmi citlivého usazení křížové cesty do místní krajiny. Jedná se o vzácnou ukázku takzvané barokní krajiny.

Nápadná podoba s jeruzalémskou krajinou   

Místní římovská krajina je podle zasvěcených velmi podobná krajině jeruzalémské. A tak i rozmístění kapliček v terénu odpovídá tradiční křížové cestě v Jeruzalémě. Kapličky byly pořízeny většinou v druhé půli 17. století a některé v první čtvrtině 18. století. Celé toto poutní místo je tedy úzce svázané s příchodem jezuitského řádu. Vzácné dřevěné sochy svatých, které byly instalovány původně na křížové cestě právě v těchto kapličkách, jsou v současnosti z důvodu krádeží a možného poškozování deponovány v ambitu kostela Svatého ducha, který je centrálním bodem celé křížové cesty.

Kudy k Římovu

Římov s jeho křížovou cestou, která je zároveň kulturní památkou České republiky, naleznete v Jihočeském kraji, nedaleko Českých Budějovic. Křížová cesta vede ze severozápadní částí obce Římov, pokračuje severním směrem, míjí vrch Cedron a lemujíc řeku Malši se vrací zpátky k Římovu, na jeho jihovýchodní okraj.

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide