Po stopách Pošumaví

 

Po stopách Pošumaví


Pošumaví

Region Pošumaví se rozkládá mezi městy Prachatice a Klatovy. Podhůří Šumavy se rozprostírá na území Plzeňského a částečně také Jihočeského kraje. Prácheňsko, Klatovsko a Chodsko, to jsou tři etnografické subregiony Pošumaví, z nichž každý má svá specifika, krásy a zajímavosti.

Chodsko

Oblast v okolí města Domažlic je nazývána Chodsko. Chodové bývali nejčastěji svobodní sedláci a jejich úkolem bývalo vykonávat strážní službu, při níž dohlíželi na provoz obchodní stezky. Doposud má tato oblast velmi bohaté lidové tradice. Na Chodské slavnosti plné vynikajících koláčů se dodnes sjíždí nejen čeští, ale i zahraniční turisté. Chodskou specialitou jsou nejen vynikající pochoutky, ale i paličkovaná krajka a tradiční lidová keramika. Za návštěvu zde jistě stojí hlavně samotné město Domažlice se svým centrem, které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací, nebo Klenčí pod Čerchovem s přírodní rezervací Postřekovské rybníky.

Klatovsko

Návštěvníci města Klatov jistě neminou bez povšimnutí klatovské katakomby, krypty pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí panny Marie, které bývaly v 17. a 18. století pohřebištěm členů jezuitského řádu. Milovníci skla a umění mohou navštívit Pavilon skla v areálu Muzea Dr. Karla Hostaše, který prezentuje ve své expozici ta nejlepší díla 20. století ve stylu secese a moderny. Dalším magnetem pro turisty je také Černá věž, která měla v historii města významný úkol signalizovat nebezpečí požáru nebo útoku nepřátelských vojsk.

Prácheňsko

Oblast Prácheňska je přibližně vymezena povodím řeky Otavy. Střediskem této oblasti bylo město Písek. Historie této správní jednotky se datuje již od 13. století. Toto uspořádání změnila až reforma roku 1850 rozdělením oblasti na Českobudějovický a Plzeňský kraj. Své označení získalo Prácheňsko podle někdejšího hradu Prácheň ležícího u Horažďovic. Dodnes se s tímto označením setkáváme i v turistických průvodcích.

 

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide