Památky UNESCO v blízkosti Blanského lesa

 

Památky UNESCO v blízkosti Blanského lesa


 

Na hranicích Šumavy, Blanského lesa a Novohradských hor nalezneme oblast Českokrumlovsko. Toto území se pyšní hned několika významnými místy, památkami zapsanými do seznamu památek UNESCO.  V prvé řadě se jedná o historické centrum Českého Krumlova, jehož dominantou je státní hrad a zámek, tyčící se nad meandrem řeky Vltavy. V druhé řadě jsou to tradiční domy ve stylu selského baroka v Holašovicích.

Český Krumlov

Český Krumlov je znám jako místo pořádající každoročně velké množství nejrůznějších kulturních akcí a festivalů. Návštěvníci zde mohou obdivovat divadelní scénu s otáčivým hledištěm a zúčastnit se například letních Slavností pětilisté růže. Bez povšimnutí turistů obvykle nezůstává ani okouzlující zámecká zahrada. V nedalekém okolí, již 5 km severně od Českého Krumlova je možné navštívit horu Kleť s nejstarší horskou rozhlednou u nás, odkud je okouzlující výhled na Blanský les a na přilehlé okolí řeky Vltavy.

Holašovice

Malebná jihočeská vesnička Holašovice se zapsala do seznamu památek UNESCO díky zachovalým a dosud trvale obydleným stavbám, domům ve stylu selského baroka. Jedná se o trvale osídlenou ves, nikoli o skanzen. Domy, které se zde nacházejí, jsou okouzlujícím příkladem jihočeské architektury z 2. poloviny 19. století. Srdce obce představuje náves a kolem ní vystavěné statky. Středem návsi je malý rybníček. Celkem 23 usedlostí, které jsou tvořeny 120 budovami vzájemně propojenými zdmi s brankami, klenutými vjezdy a ohradními zdmi jsou zde k vidění v zachovalé původní podobě. UNESCO označila tento vesnický komplex jako naprosto unikátní architekturu zápisem mezi světově významné památky v roce 1998. Při návštěvě tohoto jedinečného místa najdou návštěvníci nejen statky se stodolami, špýchary, a maštalemi, ale rovněž tradiční hostinec, kovárnu a kapličku, které nesměly v žádné vesnici té doby chybět. Hosté a návštěvníci mohou každoročně předposlední červencový víkend spatřit, jako tato okouzlující vesnice ožívá tradičními řemesly při pravidelných Selských slavnostech.

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide