Na výlet do Třeboně

 

Na výlet do Třeboně


Třeboň

Toto historické město zasazené do kulturní krajiny nesčetných rybníků, blat, meandrujících částí řeky, ale i umělých stok je dodnes živým symbolem rybníkářství v Čechách. Nádherné město, které je zároveň vyhlášenou památkovou rezervací se má opravdu čím pochlubit. Nejen, že rybníky obklopují Třeboň doslova ze všech stran, ale jsou tu k vidění i velmi cenné historické stavby, z nichž nejvýznamnější je sídlo posledního z Rožmberků, Petra Voka. Třeboň je v současnosti také oblíbeným lázeňským a rekreačním centrem Jindřichohradeckého kraje.

Historická Třeboň

V městě je dochována valná část opevnění zahrnující rovněž 4 brány a bašty. Mimo jiné je tu i velký počet zachovalých renesančních a barokních domů. Město Třeboň je vyhlášenou památkovou rezervací. Za návštěvu kromě zámku rozhodně stojí také mimořádně cenný gotický klášter augustiniánů, rovněž kostel sv. Jiljí anebo novogotická hrobka rodu Schwarzenberků stojící u Opatovického rybníka.

Přepychové sídlo Petra Voka v Třeboni

Na zdejším zámku, jenž byl původně raně gotickou tvrzí, prožil svá poslední léta života Petr Vok, poslední z Rožmberků. V roce 1562 postihl tento zámek velký požár, po kterém byl zámek přestavěn v renesančním duchu. V roce 1599 jej pak Petr Vok nechal velkoryse přestavět a vyzdobit. Od roku 1660 byli vlastníky zámku Schwarzenberkové. V celém objektu je na 120 místností v různém architektonickém stylu.  V několika místnostech je umístěn proslavený třeboňský archiv. Okolí zámku tvoří anglický park.

Třeboňské rybníky a Zlatá stoka

Třeboň je významným historickým městem okresu Jindřichův Hradec ve stejnojmenném kraji rozprostírající se v Třeboňské pánvi na takzvané Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk. Zlatá stoka je vodní kanál, který napájí místní rybniční soustavu. Prostřednictvím dalších stok vzájemně propojuje rybníky levého i pravého břehu řeky Lužnice. Zároveň slouží k odvedení přebytečné vody v průběhu výlovu místních rybníků.

 

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide