CHKO Blanský les

 

 

CHKO Blanský les


Chráněná krajinná oblast Blanský les patří k našim nejmladším chráněným lokalitám.  Vyhlášena byla až v roce 1990. Rozprostírá se na ploše 212,35 km2. Oblast zahrnuje pozoruhodně zachovalý překrásný krajinný celek rozprostírající se v podhůří Šumavy. Větší část jeho území je součástí okresu Český Krumlov a z menší míry je tvořen částmi okresů České Budějovice a Prachatice.

Blanský les – oblast přírodních rezervací

Jihočeský kraj, jehož součástí je i CHKO Blanský les, je na krásy přírody opravdu bohatý. Na samotném území Blanského lesa je vyhlášeno 10 PR (přírodních rezervací), 8 PP (přírodních památek a 1 NPR (národní přírodní rezervace).  Možná někteří z vás již navštívili vrchol Kleť, kotlinu Křemžského potoka nebo mokřad u Borského rybníka. Jiným mohla učarovat naopak Malá skála nebo Ptačí stěna, případně oblast meandrů Chvalského potoka. Těm, kteří přírodu ctí a vědí, jak se v přírodních rezervacích chovat, se již možná při toulkách touto CHKO podařilo zahlédnout lejsky malé nebo lejsky černohlavé, případně jeřábky lesní. V lesních a rostlinných společenstvích jste měli třeba možnost kochat se krásou v předjaří kvetoucích lýkovců, nebo se na svých toulkách potkat s hluchavkou žlutou, či věsenkou nachovou. Každoročně jsou však pořádány také exkurze za ještě vzácnějšími rostlinami – za kvetoucími orchidejemi v PP Horní luka (Podlazí).

 

Naučné stezky v Blanském lese

Blanský les můžete důkladně prozkoumat také při turistických výšlapech po naučných stezkách. Na všech těchto stezkách vám potřebné informace nabídnou informační panely. Například naučná stezka Brložsko nabídne 16 zastavení. Oproti tomu naučná stezka Červený Dvůr vás provede zámeckým parkem a informovat vás bude o jeho historii i současnosti na 14 panelech. Tato stezka tvoří část 2. zóny CHKO Blanský les. 9 panelů a necelých 9 km trasy tvoří naučnou stezku Granátník se střední obtížností. Kolem Kletě je název další stezky, o jejíž trase dostatečně vypovídá samotný název. Příjemnou procházku po této trase můžete zakončit například v Hvězdárně Kleť. Terčino údolí je NPP a zároveň i další naučná stezka vedoucí mj. kolem vodopádu, tvrze Cuknštějn, ale může vás zavést i na louky, kde se vyskytují další ze zvláště chráněných rostlin prstnatec májový, nebo všivec lesní. Třísov, Dívčí kámen a Holubov jsou spojnicemi pětikilometrové naučné stezky čítající 14 zastavení. Na poslední sedmé naučné stezce s názvem Vyšenské kopce naleznete na 2,1 km 15 informačních panelů a mnoho informací o tom, jaké jsou metody současné ochrany přírody v těchto lokalitách.

 

Historické památky v okolí 

Milovníci historických památek mohou v oblasti Blanského lesa navštívit i mnoho míst, do nichž se významnými architektonickými počiny zapsali naši předkové. Jsou to například pozdně gotický klášter v Kuklově, nebo zřícenina rožmberského hradu Dívčí kámen a také cisterciácký klášter Zlatí koruna, a to včetně kostela z 13. Století.  Mezi památkami lidové architektury vyniká obec Holašovice, v níž jsou zachovány domy ve stylu selského baroka. Na Českokrumlovsku, konkrétně u Třísova, je k vidění dokonce keltské oppidium.

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide