Boletice

 

Boletice


Významná křižovatka historických obchodních stezek se stala místem vzniku obce Boletice nazvané podle dávného slovanského kmene Boleticů. Město bývalo korunním majetkem a v minulosti k němu patřily vesnice Kájov, Křenov, Kladné a Záhorné a vrch, o kterém se dnes mluví jako o Raziberku. Dnešní Boletice jsou vesnicí nacházející se při jižním okraji vojenského újezdu Boletice.

První dochované zmínky

První připomínky tohoto města jsou známy z dob Přemysla Otakara I., který tuto obec věnoval klášteru ve Zlaté Koruně. To se událo roku 1263.

Kulturní památky a architektura

Kostel svatého Mikuláše je jednou z významných památek místní architektury. Původně románská stavba byla několikrát přestavěna. Stopy dávného hradiště se dochovaly na vrchu Radič neboli Raziberk, který se rozprostírá v nadmořské výšce 658 m. n. m.

Z vojenské historie města

Hned po 2. světové válce byl v oblasti vysídlené krajiny zřízen vojenský výcvikový prostor. K 1. 1. 2016 byla vesnice Boletice, či spíše její část nazývaná Kraví Hora, vyčleněna z vojenského újezdu. Další části zůstávají vojenským územím i nadále. Teprve před nedávnem se tak otevřel tento vojenský prostor také turistům.

Vojenské území a příroda

Vojenské využití této plochy představovalo pro místní krajinu vysoký stupeň zátěže. Biologicky velmi cenné území bylo po dlouhou dobu sice sužováno tanky a další těžkou technikou, ale kupodivu právě díky tomu se zde nachází lokalita výskytu vstavačů a také motýlů, kteří z ostatních oblastí naší země mizí. Tato původní zemědělská krajina však nebyla chemicky zasažena a rovněž nepoznala zcelování, tudíž se zde tyto vzácné organismy mohly udržet. Výskyt vzácných živočichů a rostlin je velmi významný pro biodiverzitu. Různorodé druhy biotopů zde zajistily přežití mnoha zvláště vzácných druhů.

 
 

Copyright © 2020 Penzion Blanský les. Všechna práva vyhrazena.

Hide